ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Τρόπος Κατασκευής

Η Φιλοσοφία της όλης κατασκευής στηρίζεται στο σίδερο, το μπετόν και τα μονωτικά υλικά, επιτυγχάνοντας έτσι 100% αντισεισμικότητα και απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Θεμέλια

Σε ασφαλή και αντισεισμικά θεμέλια, και με χαμηλό κόστος, δημιουργούμε την τέλεια κατοικία, μόνιμη η εξοχική.

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  • ΚΟΣΤΟΣ

Τοιχοποιία

Η Φιλοσοφία της όλης κατασκευής στηρίζεται στο σίδερο, το μπετόν και τα μονωτικά υλικά, επιτυγχάνοντας έτσι 100% αντισεισμικότητα και απεριόριστη διάρκεια ζωής.

  • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Green House

Επίσης η διπλή θερμομόνωση της τοιχοποιίας, εσωτερική και εξωτερική, με πλάκες Heratekta κατατάσσει τις κατασκευές μας σε ενεργειακά σπίτια (GREEN HOUSE)

  • GREEN
  • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Σκεπή

Σκεπή με μεταλλικά ζευκτά, χωρίς ξύλινα μαδέρια να σκεβρώνουν, χωρίς να χρειάζεται ποτέ επισκευή. Να μας παρέχει μόνο σιγουριά και ασφάλεια.

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ