Προσθήκη Ά ορόφου σε υπάρχουσα οικοδομή στην περιοχή του Βόλου